Plan zajęć

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ 

PONIEDZIAŁEK

8.15                FRANCUSKI PETIT FRANCAIS

9.30                GIMNASTYKA 

WTOREK

9.30                ANGIELSKI 

ŚRODA

10.00               ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

CZWARTEK 

9.30                ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE GRUPOWE

14.15              ANGIELSKI 

PIĄTEK

10.40             MATEMATYKA 

 

DZIECI W WIEKU OD 1,5 DO 3 LAT SPOZA PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY NA:
 

11.00 WTOREK       LOGOSMYKI - ogólnorozwojowe z akcentem na wspomaganie rozwoju mowy

11.00 CZWARTEK    MUZYCZNE, zabawa rytmem i piosenką

ZAJĘCIA W PARACH, koszt 35 zł