Nasze wartości


Jakie są nasze cele?

  • wychowanie oparte o system takich wartości jak: wzajemny szacunek, poszanowanie przyrody, wzajemne pomaganie sobie w trudnych sytuacjach, wspieranie poczucia własnej wartości, uwrażliwienie na potrzeby innych, zdrowy styl życia,

  • przygotowanie do nauki w szkole

  • rozwijanie zainteresowań dziecka 

  • „Chuchaczek” został zarejestrowany  jako punkt przedszkolny w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia