Nasze Panie

 Joanna Sławuska

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej, germanistą i mamą 4 dzieci (Marysia, Staś, Bogumił i Dorotka).
Od 2008 r. prowadzę przedszkole Chuchaczek, które stale się rozwija. W swojej pracy pedagogicznej kładę nacisk na wspieranie u dzieci samodzielności i rozwijanie kompetencji społecznych. Od początku mojej pracy wychowawczo-pedagogicznej jestem zwolenniczką małych grup wielowiekowych, które dają dzieciom okazję do nawiązywania różnorodnych relacji i zdobywania bogatych doświadczeń podobnych do tych, jakie istnieją w rodzinach wielodzietnych. Preferowaną przeze mnie metodą uczenia dzieci jest metoda projektu, która daje dzieciom duże możliwości poszukiwania i zdobywania wiedzy w sposób samodzielny i bardzo zaangażowany. Swoje umiejętności i wiedzę poszerzam poprzez uczestnictwo w różnych warsztatach i szkoleniach, a także literaturę fachową.

 

Dorota Szulc-Guziak

Jestem z wykształcenia biologiem, specjalność ornitolog (ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego). Pracowałam jako nauczyciel biologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Przez wiele lat pracowałam w organizacji zajmującej się ochroną przyrody (PTPP „pro Natura”), prowadziłam m.in. program edukacyjny dla szkół i przedszkoli w całej Polsce, związany z obserwacją i ochroną bociana białego. Ukończyłam studia pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, kierunek Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Moją pasją jest ochrona przyrody, wycieczki w teren, obserwacja zwierząt. Lubię taniec, śpiew i teatr. Mam męża, dwoje dzieci - Asię i Piotrka i psa Milę.

 

Halina Kruba- Misiewicz

Z wykształcenia jestem pielęgniarką. W pracy z dziećmi szczególną wagę przywiązuję do ich zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju ruchowego. Sama jestem osobą bardzo aktywną fizycznie; systematycznie gram w tenisa, pływam, biegam, jeżdżę na nartach. Wykorzystuję i propaguję gimnastykę w formie zabaw i gier ruchowych, które mają na celu systematyczne rozwijanie organizmu, kształtowanie prawidłowej postawy, wyrabianie określonych nawyków ruchowych oraz doskonalą cechy psychiczne i fizyczne dziecka. Wprowadzam elementy Metody Opowieści Ruchowej, która oparta jest na opowiadaniu bajki, wierszyka, opowiastki odpowiednio dobranymi zadaniami ruchowymi, tak bardzo lubianymi przez dzieci. Stale doskonalę swoje umiejętności, chętnie uczestniczę w szkoleniach i warsztatach.

 

Marta Malinowska

 Z wykształcenia jestem pedagogiem, ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywam także jako certyfikowany nauczyciel Mathriders. W mojej pracy staram się uczyć dzieci otwartości na drugiego człowieka, tolerancji i akceptacji. Sama jestem również tłumaczem i wykładowcą języka migowego i chętnie nawiązuję kontakty z osobami głuchymi. Swoje umiejętności doskonalę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. W wolnym czasie chętnie czytam książki.


Urszula Skowrońska

 

Jestem psychologiem,  psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam Neurolingwistyczne Programowanie zakończone certyfikatem American Psychological Asspciation. Obecnie kontynuuję  naukę we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.  Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam, pracując z dziećmi i młodzieżą, dziećmi  niepełnosprawnymi, w domu dziecka, w ośrodku interwencji kryzysowej, a także współpracując ze szkłami i przedszkolami, m.in. z „Chuchaczkiem”.

 

Udzielam pomocy w zakresie: ADHD, depresji dziecięcej, fobii szkolnej, lęku separacyjnego, moczenia nocnego, nerwicy dziecięcej, zachowań agresywnych, zachowań buntowniczych, zespołu Aspergera.